Choć przepisy dotyczące warunkowego umorzenia postępowania funkcjonują od wielu lat, to jednak nadal trudno jednoznacznie wskazać czy w danym przypadku sąd z instytucji warunkowego umorzenia skorzysta, a to dlatego, że przepisy te pozostawiają wiele miejsca swobodzie sędziowskiej i uznaniu sądu.

O tym czy zostanie wydany wyrok warunkowo umarzający postępowanie decyduje każdorazowo sąd po rozpoznaniu sprawy i uwzględnieniu wszystkich okoliczności, które w niej występują, zawsze jednakże warto starać się o warunkowe umorzenie postępowania, w końcu takim wnioskiem można tylko zyskać i niczego oskarżony nie ryzykuje.

Należy mieć jednak na względzie, że każda sprawa jest inna i do każdej sprawy należy podchodzić bardzo indywidualnie. Starając się o warunkowe umorzenie postępowania, należy od samego początku przedstawiać spójny, konsekwentny i wiarygodny obraz zdarzenia. Bardzo duże znaczenie mają tutaj czynności przesłuchania na policji, zadbać zatem należy o to by protokół z wyjaśnieniami został sporządzony zgodnie z tym co zatrzymany zeznał.

Niestety częstą praktyką stosowaną przez policjantów podczas przesłuchania są stanowcze sugestie, żeby zatrzymany dobrowolnie poddał się karze, gdyż w jego sytuacji właśnie to jest najkorzystniejsze rozwiązanie. Osoby nie będące obeznane w obecnie obowiązujących przepisach bardzo często na takie rozwiązanie przystają, gdyż kuszące jest szybkie zakończenie postępowania, później jednak zwykle okazuje się, że uzyskanie wyroku warunkowo umarzającego było całkiem realne i zdecydowanie bardziej korzystniejsze.

W takich przypadkach, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji i przyjęciem rozwiązań proponowanych przez policję, warto skontaktować się z adwokatem, by skonsultować te propozycje i ocenić czy faktycznie są one najkorzystniejsze. Niestety bardzo często osoby zatrzymane zamiast udać się po pomoc do specjalisty, poszukują rozwiązań na własną rękę, przede wszystkim na stronach i forach internetowych, takie działanie rzadko jednak kiedy kończy się pełnym sukcesem.

Przeczytaj także:

Warunkowe umorzenie postępowania sposobem na szybsze odzyskanie prawa jazdy.

Kiedy możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?

Przypomnijmy, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się jednak do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie został wydany m. in. w dniu 11 stycznia 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie wobec oskarżonego, któremu zostało zarzucone prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu mechanicznego. Kolejne przeprowadzone badania wykazały bowiem, że zatrzymany kierowca w wydychanym powietrzu miał stężenie alkoholu o wartościach: 0,30 mg/l, 0,29 mg/l oraz 0,28 mg/l.

Kierowca został zatrzymany w niedzielę rano podczas rutynowej kontroli. W toku postępowania wyjaśniającego przyznał, że dzień wcześniej spożywał alkohol, jednak rano, zanim wsiadł za kierownicę, przebadał się alkomatem i dodatkowo podróżował ze świadkiem. Podczas kontroli został kilkukrotnie przebadany, jednakże wszystkie wykonane pomiary dawały bardzo zbliżony wynik.

Obrońca zatrzymanego kierowcy skoncentrował się więc przede wszystkim na okolicznościach samego zdarzenia, wykazując jego specyfikę. Do zdarzenia doszło bowiem w dniu wolnym od pracy, przy małym natężeniu ruchu, a ponadto, oskarżony jechał do małżonki, która przebywała wówczas w szpitalu. W toku postępowania przesłuchano również świadka, który podróżował wspólnie z oskarżonym, a także okazano alkomat, którym oskarżony się przebadał zanim usiadł za kierownicą.

Wskazano również, że oskarżony prowadzi działalność gospodarczą, uprawnienie do prowadzenia pojazdów jest mu zatem niezbędne. Powyższe argumenty spowodowały, że sąd przychylił się do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, tym samym więc wobec oskarżonego mógł zostać wymierzony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres krótszy niż 3 lata, a ponadto oskarżony w świetle prawa nadal pozostał osobą niekaraną. W przedmiotowej sprawie Sąd orzekł zatem warunkowe umorzenie postępowania ustalając okres próby na 2 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku oraz świadczenie pieniężne w wysokości 5 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

W jakich okolicznościach sąd warunkowo umorzy postępowanie np w przypadku zatrzymania za jazdę po alkoholu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *