Jak wygląda przesłuchanie na policji kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Jak się bronić?

Każdy kierowca który został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu musi liczyć się z tym, że niedługo po takim zdarzeniu zostanie wezwany na komisariat policji celem przesłuchania, warto więc przygotować się na takie spotkanie, szczególnie, gdy policję odwiedza się pierwszy

Czy wyniki badania trzeźwości alkomatem podręcznym przez policję są wiarygodnym dowodem w sprawie karnej?

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem bardzo surowo karanym, gdyż przeważnie wiąże się z orzeczeniem wobec osoby, która się takiego przestępstwa dopuściła, zakazu prowadzenia pojazdów nawet na kilka lat. Rutynowe kontrole drogowe ujawniają najwięcej nietrzeźwych kierowców, warto jednak wiedzieć,

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa

Bardzo często zdarza się, że organy prowadzące karne postępowanie przygotowawcze, a więc śledztwo lub dochodzenie, nie podzielają stanowiska pokrzywdzonego lub innej osoby zainteresowanej ukaraniem sprawcy co do faktu popełnienia przestępstwa, czego skutkiem jest odmowa wszczęcia lub umorzenie dochodzenia lub śledztwa