Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych bywa bardziej dolegliwy niż kara zasadnicza wymierzona wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Przypomnijmy, zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami karnymi, sąd jest zobowiązany orzec wobec sprawcy takiego przestępstwa, zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata, sąd nie może więc odstąpić od wymierzenia tego środka karnego, gdyż przepisy wprost obligują do jego zastosowania, skazanie za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu zawsze więc będzie łączyło się z utratą prawa jazdy, przynajmniej na kilka lat.

Warto jednakże pamiętać, iż od niespełna dwóch lat obowiązują przepisy, które orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów w pewien sposób łagodzą, gdyż umożliwiają zamianę orzeczonego środka karnego na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, co oznacza, że osoba skazana za jazdę pod wpływem alkoholu odzyska uprawnienia do prowadzenia samochodu, jednakże tylko takiego, który wyposażony zostanie w blokadę alkoholową.

Skrócenie bezwzględnego zakazu prowadzenia pojazdów jest więc obecnie możliwe, jednakże żeby tak się stało należy podjąć odpowiednie kroki.

Ustawodawca skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez założenie blokady alkoholowej uzależnił od kilku czynników, zanim więc odpowiedni wniosek w tym przedmiocie zostanie do sądu skierowany, należy sprawdzić czy wobec sprawcy przestępstwa okoliczności te zachodzą.

Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu karnego wykonawczego, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, czyli gdy zakaz został orzeczony np. na 3 lata, to po upływie 1,5 roku skazany może starać się o zmianę zastosowanego środka karnego.

Jednakże w przypadku, gdy zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony dożywotnio, wówczas o skrócenie zakazu można się starać, gdy zakaz ten był wykonywany co najmniej 10 lat. Warto również pamiętać, iż regulacje w przytoczonym brzmieniu znajdą zastosowanie tylko do osób wobec których zakaz prowadzenia pojazdów uprawomocnił się po ich wejściu w życie, a więc po dacie 18 maja 2015 r., w pozostałych zaś przypadkach, gdy wyrok skazujący stał się prawomocny przed wskazaną datą, skazany również może się starać o zmianę orzeczonego środka karnego, jednakże zawsze po upływie 18 miesięcy jego stosowania, niezależnie od tego na jak długo środek karny został orzeczony.

Gdy upłynie wymagany ustawą termin minimalnego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, wówczas skazany może złożyć do sądu wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Wniosek ten złożyć należy do sądu, który wydał orzeczenie w I instancji i oczywiście należy go właściwie uzasadnić, gdyż zgodnie z treścią ustawy, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. We wniosku należy więc zaprezentować się z jak najlepszej strony, by przekonać sąd do skrócenia orzeczonego zakazu.

Gdy sąd do wniosku się przychyli, informacja o skróceniu wykonywania orzeczonego środka karnego trafia do wydziału komunikacji, do którego następnie powinna się zgłosić osoba, wobec której pierwotny zakaz prowadzenia pojazdów został wydany. W przypadku, gdy zakaz prowadzenia pojazdów wykonywany był krócej niż rok, informacja o skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów umożliwia odbiór prawa jazdy, w którym zawarta zostanie adnotacja, że kierowca może poruszać się tylko pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową, jeśli jednak zakaz wykonywany był ponad rok, wówczas w wydziale komunikacyjnym należy odebrać skierowanie na kontrolny egzamin na prawo jazdy do ośrodka ruchu drogowego i dopiero, gdy osoba taka uzyska pozytywny wynik egzaminu, a więc zda zarówno egzamin teoretyczny, jak i praktyczny, może ponownie zgłosić się do wydziału komunikacji, aby odebrać prawo jazdy.

Następnie należy samochód wyposażyć w blokadę alkoholową, a więc w tym celu należy udać się do firmy, która świadczy tego typu usługi, a kolejno na stację diagnostyczną w celu sprawdzenia czy zamontowana blokada poprawnie działa. Gdy wszystko będzie sprawnie funkcjonować, można ponownie wsiąść za kierownicę.

Potrzebujesz pomocy przy opisanej powyżej procedurze – skontaktuj się z nami

Kancelaria adwokacka specjalizacja prawo karne

Skrócenie zakazu prowadzenia samochodów przez blokadę alkoholową – jak wygląda procedura?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *