Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest dla kierowcy jednym z najbardziej uciążliwych środków, który może zostać orzeczony, dlatego warto wiedzieć, że możliwe jest wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy niż z upływem okresu na jaki zakaz orzeczono. Od kilku lat funkcjonuje bowiem instytucja zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, która jest łagodniejszą odmianą zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, żeby jednak z tej możliwości skorzystać, należy pamiętać o kilku kwestiach.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a właściwie zmiana i wykonywanie go w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową, wymaga złożenia do sądu wniosku.

Wniosek złożyć należy do sądu, który wydał wyrok w I instancji, żeby jednakże ów wniosek został uwzględniony musi z niego wynikać, że spełnione zostały przesłanki wskazane w przepisach, które uzasadniają zmianę dotychczasowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na środek mniej restrykcyjny.

Przede wszystkim skuteczność wniosku o zmianę zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową, zależy od tego jak długo zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany.

Przepisy wprost bowiem w tym względzie stanowią, że jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Brak upływu odpowiedniego czasu dyskredytuje więc wniosek już zaraz na początku. Następnie sąd musi ustalić czy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, ocena wskazanych przesłanek została więc oddana do decyzji sądu.

Zasadnicze znaczenie dla wniosku o zmianę orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych będzie mieć zatem jego uzasadnienie, gdyż to właśnie w tej części wniosku osoba starająca się o zmianę orzeczonego zakazu może zaprezentować się sądowi i przedstawić argumenty, które będą uzasadniać uwzględnienie wniosku.

Podobne wpisy:

Warunkowe umorzenie postępowania sposobem na szybsze odzyskanie prawa jazdy.

Kiedy możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?

Na korzyść osoby starającej się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów działać więc będzie okoliczność, że od momentu zdarzenia na skutek, którego zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony, osoba ta przestrzega prawa i nie popełniła żadnego przestępstwa, ale uwaga, nie warto tutaj kłamać, gdyż sąd zwykle z urzędu sprawdza osobę, która z wnioskiem występuje w Krajowym Rejestrze Karnym, dlatego jakakolwiek manipulacja faktami w tym zakresie czy zatajenie prawdy bardzo szybko zostanie ujawnione i z całą pewnością nie będzie działać na korzyść wnioskodawcy.

Zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu lub narkotykach, potrzebujesz skutecznej reprezentacji przed policją, prokuratorem lub sądem, chcesz odzyskać szybciej prawo jazdy – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni to kancelaria specjalizująca się w sprawach karnych – działamy w Warszawie oraz Gliwicach – skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

W uzasadnieniu warto również wskazać dlaczego, z jakich powodów, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest w danym przypadku konieczne, może to być np. fakt, że na skutek utraty prawa jazdy dana osoba straciła możliwość wykonywania pracy i utrzymania rodziny, bądź że prawo jazdy jest tej osobie niezbędne ze względu na opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozpoznanie wniosku o zmianę orzeczonego środka karnego następuje na jawnym bądź niejawnym posiedzeniu sądu i zwykle wystarczające jest jedno takie posiedzenie. O terminie posiedzenia jawnego informuje się osobę, która z wnioskiem o zmianę środka karnego wystąpiła i zwykle obecność na posiedzeniu tej osoby nie jest obowiązkowa, jednakże, żeby zwiększyć szanse na uwzględnienie wniosku i żeby pokazać jak istotna jest to dla wnioskodawcy kwestia, warto na takim posiedzeniu się zjawić. Na posiedzenie niejawne wnioskodawca nie jest natomiast wzywany.

Przed rozpoznaniem wniosku sąd może przeprowadzić dodatkowe dowody, jak zostało powyżej wskazane, może więc zapoznać się z wpisami w Krajowym Rejestrze Karnym dotyczącymi osoby, która o zmianę środka karnego się ubiega, bądź może zostać zlecone przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego.

Co istotne, uwzględnienie wniosku o zmianę wykonywania orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zależy przede wszystkim od uznania sądu i jest orzeczeniem fakultatywnym, co oznacza, że sąd może, a nie musi do wniosku się przychylić.

Nie uwzględnienie wniosku o zmianę orzeczonego środka karnego nie powoduje jednakże, że później tego orzeczenia zmienić nie można. Przepisy nie wyłączają bowiem możliwości ponownego złożenia wniosku, jeżeli pierwszy wniosek nie został uwzględniony. Gdy więc za pierwszym razem się nie udało, można ponownie o zmianę zakazu się starać.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – kiedy i jak odzyskać szybciej prawo jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *