Każdy kierowca który został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu musi liczyć się z tym, że niedługo po takim zdarzeniu zostanie wezwany na komisariat policji celem przesłuchania, warto więc przygotować się na takie spotkanie, szczególnie, gdy policję odwiedza się pierwszy raz w takim charakterze.

Podejrzany o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przede wszystkim musi wiedzieć, iż przesłuchania nie będzie prowadził prokurator, lecz policjant i sam podejrzany z prokuratorem raczej osobiście w ogóle nie porozmawia, nawet jeśli pojawi się kwestia dobrowolnego poddania się karze, gdyż wówczas również przez policjanta przekazywane są wszelkie informacje.

Przesłuchanie osoby podejrzanej zaczyna się od powiadomienia jej o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania. Osobę tę od chwili rozpoczęcia przesłuchania uważa się za podejrzanego. Następnie od osoby podejrzanej odbiera się jej dane osobowe, a więc m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, miejsce pracy, stan cywilny, informacje o uprzedniej karalności, dochodach, majątku czy problemach zdrowotnych.

Przeczytaj:

Czy wyniki badania trzeźwości alkomatem podręcznym przez policję są wiarygodnym dowodem w sprawie karnej

Po dopełnieniu wstępnych formalności oraz przedstawieniu zarzutów zostanie zadane pytanie czy podejrzany zrozumiał treść wysuwanego względem niego zarzutu, czy przyznaje się do winy oraz czy będzie składał wyjaśnienia i odpowiadał na zadawane pytania. W tym momencie oskarżony ma możliwość złożenia swoich wyjaśnień i przedstawienia okoliczności dotyczących przestępstwa.

Po wyjaśnieniach podejrzanego zwykle ze strony policjanta pada propozycja dobrowolnego poddania się przez podejrzanego odpowiedzialności karnej, a więc wymierzenia względem podejrzanego kary ustalonej uprzednio z prokuratorem. Jeśli podejrzany wyrazi taką gotowość, to policjant telefonicznie uzyskuje od prokuratora propozycję kary, która może, lecz wcale nie musi zostać przyjęta przez podejrzanego.

Pamiętać bowiem należy, że propozycja ze strony prokuratora w zakresie kary w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, zawsze będzie zawierać minimum 3- letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek przekazania świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnejw wysokości nie niższej niż 5 000 zł, gdyż takie regulacje zawarte zostały w Kodeksie karnym, wskazana kara nie zawsze więc wydaje się atrakcyjna i ciężko mówić o jakichkolwiek negocjacjach w zakresie kary, jeśli podejrzany nie ma nawet możliwości osobistej rozmowy z prokuratorem.

W trakcie przesłuchania na posterunku podejrzany może natomiast złożyć wniosek o warunkowe umorzenie względem niego postępowania. Wniosek taki jest następnie kierowany do prokuratora, który może wniosek uwzględnić i wówczas zamiast aktu oskarżenia do sądu trafia właśnie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, bądź może wniosek odrzucić, a do sądu skierować akt oskarżenia.

Przeczytaj:

Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stane nietrzeźwości

Odrzucenie przez prokuratora wniosku o warunkowe umorzenie postępowania nie oznacza, że podejrzany traci szanse na uzyskanie takiego rozstrzygnięcia. Wniosek taki można bowiem ponownie złożyć, tylko, że tym razem bezpośrednio w sądzie w którym sprawa będzie rozpoznawana, gdy prokurator wystąpił już z aktem oskarżenia, a więc wówczas, gdy już będzie wiadomo pod jaką sygnaturą sprawa będzie się toczyć.

O warunkowe umorzenie postępowania ubiegać można się wówczas, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa, nie każdy podejrzany będzie więc mógł z tej instytucji skorzystać, choć niewątpliwie jest to najkorzystniejsze rozstrzygnięcie dla każdego sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Przeczytaj:

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających?

Dobrowolne poddanie się karze „zalecane” jest natomiast przede wszystkim tym podejrzanym, którzy w chwili popełnienia przestępstwa mieli stosunkowo wysokie stężenie alkoholu w organizmie, gdyż w ten sposób istnieje większa szansa na uzyskanie minimalnego, 3- letniego, zakazu prowadzenia pojazdów. Jeśli jednak w sprawie nie będzie możliwe zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania, ani instytucji dobrowolnego poddania się karze, wówczas zostanie przeprowadzone zostanie postępowanie, które zakończy się wydaniem wyroku.

Przeczytaj:

Na jakim etapie sprawy karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu należy zwrócić się do adwokata oraz jakie korzyści może przynieść jego udział w sprawie?

Kancelaria Adwokacka Jacek Sosnowski świadczy pomoc prawną w zakresie ww problematyki

Jak wygląda przesłuchanie na policji kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Jak się bronić?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *