Będąc pokrzywdzonym przestępstwem zazwyczaj oczekujemy, że organy ścigania w krótkim czasie i bez wielu formalności, wniosą do sądu akt oskarżenia, przez co sprawca przestępstwa zostanie szybko ukarany. Realia prowadzenia postępowań przygotowawczych nie zawsze jednakże przedstawiają się tak optymistycznie i nie rzadko prowadzone dochodzenie lub śledztwo trwa znacznie dłużej niż powinno i niż można się było tego spodziewać, a sam pokrzywdzony staje się coraz bardziej zniecierpliwiony powstającą zwłoką.

Pamiętać jednak należy, że jako pokrzywdzony danym przestępstwem, mamy w postępowaniu karnym, również na etapie postępowania przygotowawczego, nieco bardziej uprzywilejowaną pozycję przez co podjęcie odpowiednich kroków i działań może faktycznie przyspieszyć toczące się postępowanie, dlatego warto zainteresować się prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem i wziąć niejako sprawy w swoje ręce.

Aby śledztwo lub dochodzenie zostało szybko i sprawnie przeprowadzone, stosowne działania najlepiej jest podjąć już na samym początku, a więc w momencie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W takiej sytuacji, decydując się o poinformowaniu organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, należy uporządkować wszystkie okoliczności i wydarzenia, które poprzedzały i finalnie doprowadziły do zaistnienia przestępstwa. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki opis przebiegu wydarzeń sporządzić na piśmie, gdyż wówczas istnieje mniejsze ryzyko, że jakaś kwestia zostanie pominięta, a taki pisemny opis wydarzeń może zostać załączony do protokołu przesłuchania.

Zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa może nastąpić na piśmie lub ustnie, decyzja w tym zakresie należy do pokrzywdzonego, jednakże ustne zawiadomienie ma ten skutek, że pokrzywdzony w momencie składania zawiadomienia zostaje przesłuchany jako świadek, natomiast w przypadku pisemnego zawiadomienia organy ścigania zazwyczaj najpierw chcą się zapoznać z wniesionym pismem, a dopiero w drugiej kolejności słuchają osoby, która zawiadomienie złożyła, czasem więc między zawiadomieniem, a przesłuchaniem mija kilka tygodni.

Składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa pamiętać również należy, aby już na tym etapie postępowania przedstawić dowody świadczące o popełnieniu przestępstwa, a więc np. umowy bądź inną dokumentację, oraz aby wskazać świadków, którzy posiadają wiedzę na temat popełnienia przestępstwa. Wskazując dane osoby na świadków pamiętać oczywiście należy, aby podać ich imiona i nazwiska oraz aktualne adresy na które ma być kierowana korespondencja. Dobrze jest również przekazać numery telefonów zarówno do świadków, jak i do samego pokrzywdzonego, gdyż w razie ewentualnych niejasności, znacznie usprawni to kontakt ze strony organów ścigania.

Jeśli natomiast już po złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa ujawnią się nowe okoliczności lub pojawią się nowe dowody mające wpływ na sprawę, lub pokrzywdzonemu przypomni się, że o pewnych faktach zapomniał wspomnieć składając zawiadomienie, nie należy czekać, aż organy ścigania same ustalą pewne fakty lub wezwą pokrzywdzonego do złożenia dodatkowych wyjaśnień, lecz w takiej sytuacji należy zgłosić wniosek o ponowne przesłuchanie w charakterze świadka. Ponadto, w sytuacji, gdy postępowanie zostanie już zainicjowane, dobrze jest kontrolować jego przebieg. Pokrzywdzony na etapie postępowania przygotowawczego może zasięgać telefonicznie informacji o tym na jakim etapie jest postępowanie i jakie czynności pozostały jeszcze do przeprowadzenia przed jego zakończeniem. Jeśli natomiast uważamy, że postępowanie trwa nieco za długo, można pokusić się o skierowanie do organów prowadzących postępowanie pisma ponaglającego.

Jak doprowadzić do szybkiego i sprawnego zakończenia śledztwa lub dochodzenia?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *