Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem bardzo surowo karanym, gdyż przeważnie wiąże się z orzeczeniem wobec osoby, która się takiego przestępstwa dopuściła, zakazu prowadzenia pojazdów nawet na kilka lat. Rutynowe kontrole drogowe ujawniają najwięcej nietrzeźwych kierowców, warto jednak wiedzieć, że w czasie takich kontroli badanie trzeźwości odbywa się za pomocą alkomatu podręcznego, którego działanie i dokładność pozostawia niestety wiele do życzenia, z czego osoba badana nie zawsze zdaje sobie sprawę.

Zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie przez pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, policja stosuje następujące urządzenia elektroniczne: działające na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni; działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu oraz wyposażone w detektor półprzewodnikowy.

Najczęściej wykorzystywany przez policję w terenie jest alkomat działający na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu czyli alkomat podręczny. Alkomat podręczny z uwagi na swe zastosowanie nie jest więc rozbudowanym i skomplikowanym przyrządem, prosta budowa wpłynęła jednakże na dokładność pomiarów wykonanych tym urządzeniem.

Przede wszystkim alkomaty podręczne nie są czułe na alkohol resztkowy znajdujący się w jamie ustnej osoby u której badanie się wykonuje. Jeśli więc dana osoba krótko przed badaniem tym alkomatem spożyła np. cukierka z alkoholem, zażyła lekarstwo zawierające alkohol lub użyła płynu do płukania jamy ustnej na bazie alkoholu, to alkomat podręczny najpewniej wykaże, że osoba taka znajduje się w stanie nietrzeźwości, co oczywiście nie jest zgodne z prawdą.

Na prawdziwość wyniku badania przeprowadzonego alkomatem podręcznym mogą mieć również wpływ czynniki zewnętrzne środowiska w których wykonywano badanie, a więc np. temperatura, wilgotność powietrza czy obecność w powietrzu związków chemicznych. Wydaje się bowiem całkiem możliwe, że wykonywanie badania w niskiej temperaturze może doprowadzić do skraplania się pary wodnej w przewodzie, którym wydychane powietrze jest doprowadzane do urządzenia, co finalnie może zafałszować wynik badania.

Badanie alkomatem podręcznym może być również niemiarodajne z powodu osadzania się alkoholu na ściankach przewodów doprowadzających wydychane powietrze, co może wpłynąć na wynik kolejnego badania wykonanego tym samym urządzeniem. Wreszcie na wynik badania z alkomatu podręcznego wpływ może mieć także zmiana napięcia baterii bądź akumulatora urządzenia. Jeśli bowiem w trakcie badanie nagle spadnie napięcie w alkomacie, gdyż baterie się wyczerpały, wówczas podany wynik badania może okazać się błędny.

Zobacz także:

Jak się bronić w przypadku zatrzymania przez policję za prowadzenie po pijanemu?

 

Z niedoskonałości alkomatów podręcznych zdają sobie oczywiście sprawę również podmioty, które je stosują, dlatego badanie tym urządzeniem musi odbywać się zgodnie z regulacjami zawartymi w powołanym Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji. I tak, w przypadku dokonania pierwszego pomiaru alkomatem podręcznym i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, drugi pomiar należy wykonać po upływie 15 minut.

Wskazana procedura ma przede wszystkim na celu wykluczenie możliwości zafałszowania wyniku pierwszego badania, np. z powodu zalegania w jamie ustnej alkoholu resztkowego. Jeśli jednak pierwszy pomiar alkomatem dał wynik równy lub większy od 0,1 mg/dm3, a drugi 0,00 mg/dm3, wówczas należy niezwłocznie dokonać trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/dm3, nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.

Oczywiście nie można wykluczyć, że wszystkie przeprowadzone alkomatem podręcznym badania zostaną w pewnym stopniu zafałszowane, gdyż czynników, które wpływają na działanie takiego alkomatu jest naprawdę sporo, dlatego wydaje się, że najbardziej pożądanym w takim przypadku jest przeprowadzenie badania na obecność alkoholu w organizmie alkomatem stacjonarnym lub poprzez analizę próbki krwi. Dowód w sprawie karnej w postaci wyniku z badania trzeźwości z alkomatu podręcznego nie można bowiem uznać za wiarygodny, jeśli nie został potwierdzony bardziej szczegółowymi badaniami na obecność alkoholu w organizmie, ryzyko wystąpienia błędu przy takim badaniu jest bowiem zbyt duże.

Czy wyniki badania trzeźwości alkomatem podręcznym przez policję są wiarygodnym dowodem w sprawie karnej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *