Art 284 k.k., a przywłaszczenie środków pieniężnych przez pełnomocnika.

Przestępstwa przeciwko mieniu są jednymi z najczęściej popełnianych, wśród nich wyróżniamy bowiem np. kradzież, rozbój, oszustwo, paserstwo czy przywłaszczenie. W praktyce bardzo często przestępstwo kradzieży i przywłaszczenia są ze sobą utożsamiane, wiedzieć jednakże należy, iż są to zupełnie odmienne czyny

Wyrok karny, a pełnienie funkcji w organach spółek – art. 18 k.s.h.

Każda osoba, która popełniła przestępstwo musi się liczyć z koniecznością poniesienia za nie odpowiedzialności karnej, zdarza się jednakże, że popełnienie czynu zabronionego wiąże się jeszcze z innymi konsekwencjami dla sprawcy, które nie zostały określone w przepisach karnych. Bardzo często skazanie

Moje dziecko cierpi na chorobę psychiczną i zostało zatrzymane z narkotykami – czy jest szansa aby nie zostało skazane przez sąd?

Odpowiedzialność karną za popełnione przestępstwo poniesie tylko ten komu można przypisać winę w czasie czynu, zgodnie bowiem z regulacjami w tym zakresie, nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy. Okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność karną jest więc

Czy obcokrajowiec będzie odpowiadał przed polskim sądem za posiadanie narkotyków?

Jak powszechnie wiadomo, posiadanie narkotyków stanowi przestępstwo, za które grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności do lat 3. Ustawodawca wskazaną odpowiedzialność jednakże modyfikuje, w zależności od tego jaką ilością narkotyków sprawca przestępstwa dysponował w momencie jego ujęcia, i tak, w przypadku,