Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – kiedy i jak odzyskać szybciej prawo jazdy.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest dla kierowcy jednym z najbardziej uciążliwych środków, który może zostać orzeczony, dlatego warto wiedzieć, że możliwe jest wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy niż z upływem okresu na jaki zakaz orzeczono. Od kilku lat funkcjonuje bowiem instytucja

W jakich okolicznościach sąd warunkowo umorzy postępowanie np w przypadku zatrzymania za jazdę po alkoholu

Choć przepisy dotyczące warunkowego umorzenia postępowania funkcjonują od wielu lat, to jednak nadal trudno jednoznacznie wskazać czy w danym przypadku sąd z instytucji warunkowego umorzenia skorzysta, a to dlatego, że przepisy te pozostawiają wiele miejsca swobodzie sędziowskiej i uznaniu sądu.