W jakich okolicznościach sąd warunkowo umorzy postępowanie np w przypadku zatrzymania za jazdę po alkoholu

Choć przepisy dotyczące warunkowego umorzenia postępowania funkcjonują od wielu lat, to jednak nadal trudno jednoznacznie wskazać czy w danym przypadku sąd z instytucji warunkowego umorzenia skorzysta, a to dlatego, że przepisy te pozostawiają wiele miejsca swobodzie sędziowskiej i uznaniu sądu.