Kiedy możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem bardzo często popełnianym, a z uwagi, że osoba prowadząca pojazd w stanie nietrzeźwości stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz również dla innych uczestników ruchu drogowego, takie zachowanie jest szczególnie piętnowane i zagrożone