Art 284 k.k., a przywłaszczenie środków pieniężnych przez pełnomocnika.

Przestępstwa przeciwko mieniu są jednymi z najczęściej popełnianych, wśród nich wyróżniamy bowiem np. kradzież, rozbój, oszustwo, paserstwo czy przywłaszczenie. W praktyce bardzo często przestępstwo kradzieży i przywłaszczenia są ze sobą utożsamiane, wiedzieć jednakże należy, iż są to zupełnie odmienne czyny