Wyrok karny, a pełnienie funkcji w organach spółek – art. 18 k.s.h.

Każda osoba, która popełniła przestępstwo musi się liczyć z koniecznością poniesienia za nie odpowiedzialności karnej, zdarza się jednakże, że popełnienie czynu zabronionego wiąże się jeszcze z innymi konsekwencjami dla sprawcy, które nie zostały określone w przepisach karnych. Bardzo często skazanie