Wyłudzenie zwrotu nadwyżki VAT-u naliczonego nad VAT-em należnym – jaka kara za to grozi?

Katalog przestępstw podatkowych jest obszerny, jednakże jednym z najczęściej popełnianych, które jednocześnie przynosi największą szkodę Skarbowi Państwa, jest przestępstwo wyłudzania VAT-u. Wyłudzanie VAT- u zwykle odbywa się poprzez bezprawne uzyskanie przez przedsiębiorcę zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT