Czy wyniki badania trzeźwości alkomatem podręcznym przez policję są wiarygodnym dowodem w sprawie karnej?

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem bardzo surowo karanym, gdyż przeważnie wiąże się z orzeczeniem wobec osoby, która się takiego przestępstwa dopuściła, zakazu prowadzenia pojazdów nawet na kilka lat. Rutynowe kontrole drogowe ujawniają najwięcej nietrzeźwych kierowców, warto jednak wiedzieć,

Ściganie z oskarżenia publicznego, a ściganie z oskarżenia prywatnego – czym się różni?

Generalną zasadą funkcjonującą na gruncie aktualnych przepisów jest, że ściganiem przestępstw zajmuje się policja lub prokurator, obowiązuje więc reguła ścigania przestępstw z oskarżenia publicznego, w tzw. trybie publicznoskargowym. Od powyższej zasady ustawodawca przewidział jednakże wyjątek stanowiąc, że ściganie