Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie?

Ubieganie się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie zdaje się być w ostatnim czasie coraz bardziej popularne, co stanowi wyraz większej świadomości prawnej społeczeństwa oraz głośnych medialnie procesów o podobnym przedmiocie.

Dobrowolne poddanie się karze- na czym polega i kiedy warto z tego skorzystać?

Instytucja dobrowolnego poddania się karze funkcjonuje od bardzo dawna i na stałe wpisała się w procedurę karną, choć przepisy ją regulujące już kilkukrotnie były nowelizowane. Dobrowolne poddanie się karze polega na wydaniu względem oskarżonego wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego

Jak uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Tymczasowe aresztowanie jest bez wątpienia najbardziej uciążliwym środkiem zapobiegawczym jaki może zostać zastosowany wobec podejrzanego/ oskarżonego. Z tego powodu ustawodawca określił maksymalny czas jego stosowania, który co do zasady w postępowaniu przygotowawczym nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące, istnieje