Jakie kary podlegają połączeniu wyrokiem łącznym po nowelizacji z 2015r ?

Nowelizacja z lipca 2015 obejmująca prawo karne wprowadziła wiele zmian, poprzez uchylanie jednych i dodawanie kolejnych przepisów. Swym zasięgiem objęła również te instytucje, które w prawie funkcjonują od dawna i których pozycja zdawała się być ugruntowana, dlatego tym trudniej jest przyzwyczaić