Jak doprowadzić do szybkiego i sprawnego zakończenia śledztwa lub dochodzenia?

Będąc pokrzywdzonym przestępstwem zazwyczaj oczekujemy, że organy ścigania w krótkim czasie i bez wielu formalności, wniosą do sądu akt oskarżenia, przez co sprawca przestępstwa zostanie szybko ukarany. Realia prowadzenia postępowań przygotowawczych nie zawsze jednakże przedstawiają się tak optymistycznie i nie