Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa

Bardzo często zdarza się, że organy prowadzące karne postępowanie przygotowawcze, a więc śledztwo lub dochodzenie, nie podzielają stanowiska pokrzywdzonego lub innej osoby zainteresowanej ukaraniem sprawcy co do faktu popełnienia przestępstwa, czego skutkiem jest odmowa wszczęcia lub umorzenie dochodzenia lub śledztwa