Kiedy możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem bardzo często popełnianym, a z uwagi, że osoba prowadząca pojazd w stanie nietrzeźwości stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz również dla innych uczestników ruchu drogowego, takie zachowanie jest szczególnie piętnowane i zagrożone

Art 284 k.k., a przywłaszczenie środków pieniężnych przez pełnomocnika.

Przestępstwa przeciwko mieniu są jednymi z najczęściej popełnianych, wśród nich wyróżniamy bowiem np. kradzież, rozbój, oszustwo, paserstwo czy przywłaszczenie. W praktyce bardzo często przestępstwo kradzieży i przywłaszczenia są ze sobą utożsamiane, wiedzieć jednakże należy, iż są to zupełnie odmienne czyny