Art 284 k.k., a przywłaszczenie środków pieniężnych przez pełnomocnika.

Przestępstwa przeciwko mieniu są jednymi z najczęściej popełnianych, wśród nich wyróżniamy bowiem np. kradzież, rozbój, oszustwo, paserstwo czy przywłaszczenie. W praktyce bardzo często przestępstwo kradzieży i przywłaszczenia są ze sobą utożsamiane, wiedzieć jednakże należy, iż są to zupełnie odmienne czyny

Wyrok karny, a pełnienie funkcji w organach spółek – art. 18 k.s.h.

Każda osoba, która popełniła przestępstwo musi się liczyć z koniecznością poniesienia za nie odpowiedzialności karnej, zdarza się jednakże, że popełnienie czynu zabronionego wiąże się jeszcze z innymi konsekwencjami dla sprawcy, które nie zostały określone w przepisach karnych. Bardzo często skazanie

Moje dziecko cierpi na chorobę psychiczną i zostało zatrzymane z narkotykami – czy jest szansa aby nie zostało skazane przez sąd?

Odpowiedzialność karną za popełnione przestępstwo poniesie tylko ten komu można przypisać winę w czasie czynu, zgodnie bowiem z regulacjami w tym zakresie, nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy. Okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność karną jest więc