Moje dziecko zostało zatrzymane z marihuaną – czy jest szansa, aby nie zostało skazane przez sąd?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, zarówno import, produkcja, pośrednictwo w sprzedaży, jak i samo posiadanie marihuany stanowi przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność karną za posiadanie narkotyków poniesie więc każda osoba, która z nielegalną substancją została zatrzymana,

Jak wygląda przesłuchanie na policji kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Jak się bronić?

Każdy kierowca który został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu musi liczyć się z tym, że niedługo po takim zdarzeniu zostanie wezwany na komisariat policji celem przesłuchania, warto więc przygotować się na takie spotkanie, szczególnie, gdy policję odwiedza się pierwszy

Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Popełnienie przez daną osobę przestępstwa nie zawsze oznacza, iż jej ukaranie nastąpi po długim i stresującym procesie sądowym, gdyż przepisy Kodeksu postępowania karnego przewidują możliwość tzw. samoukarania się sprawcy przestępstwa, a więc dobrowolnego poddania się przez niego karze.

Posiadanie narkotyków – czy można uniknąć kary?

Posiadanie narkotyków, czyli środków odurzających lub substancji psychotropowych, jest zagrożone na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, karą pozbawienia wolności do lat 3. Ustawodawca wskazaną odpowiedzialność karną miarkuje jednakże, uzależniając wymiar kary od ilości posiadanych przez sprawcę substancji niedozwolonych, zgodnie bowiem

Wyłudzenie zwrotu nadwyżki VAT-u naliczonego nad VAT-em należnym – jaka kara za to grozi?

Katalog przestępstw podatkowych jest obszerny, jednakże jednym z najczęściej popełnianych, które jednocześnie przynosi największą szkodę Skarbowi Państwa, jest przestępstwo wyłudzania VAT-u. Wyłudzanie VAT- u zwykle odbywa się poprzez bezprawne uzyskanie przez przedsiębiorcę zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT